Loading...

Kurumsal

Değişen ve gelişen dünya şartlarında kamu ve toplum yararına en üst düzey kalitede hizmet üretmek, sektörün önde gelen kuruluşları arasında aranılan ve tercih edilen bir firma olarak yerini almak.

HSY Proje Mühendislik İnşaat’ın temel hedefi; yüklendiği işleri uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak yürütmek aynı zamanda yaptığı işlerde sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden karlı bir şekilde meydana getirmektir.

HSY Proje Mühendislik İnşaat için kalite müşterilerinin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenleri açısından optimum tatminidir. HSY Proje Mühendislik İnşaat tüm çalışanların dengeli olarak paylaştığı sorumluluktur. Kalite hedeflerimiz müşteri istekleri ile şekillenir.

Şirketimizde ‘Kalite güvence sistemi’ kusursuz hizmet üretimine ulaşma çabasıdır. Şirketimiz için kalite ulaşılan ve korunan bir düzey değil, koşullara göre yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir. Çalışanların memnuniyeti ,eğitimli olmaları ve katılımları başarımızı arttırmaktadır. Yeni hizmet çalışmaları ile teknolojiyi yakından takip ederek sektördeki yerimizin sürekliliğini sağlayarak pazar payımız arttırılacaktır…

Değerlerimiz : Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar.

Bütünlük : Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız bir bütündür.

Sürdürülebilirlik : Ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı

Etik : Yaptığımız işte Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin vardır.

Güven : Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki

Yenilikçilik : Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.